Föränderligheten är ett viktgt element i Olars ullas kollektioner.

Ulla Simonsson bor på Olarsgården i södra Dalarna, en släktgå

rd med anor från 1600-talet. Gården är idag en rofylld plats och källa för inspiration och vidderna utanför fönstren förändras ständigt. Föränderligheten är ett viktigt element i Olars ullas kollektioner.

Spring & Summer Collection

A LETTER  TO MY SISTER